ISO Sayfa Adetleri Bildirgesi

Arka Plan

Aralık 2006'da, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) mürekkepli (ISO/IEC 24711) ve renkli tonerli (ISO/IEC 19798) yazıcı kartuşlarının sayfa verimi ölçümleriyle ilgili yeni standartları onayladı. Bu yeni standartlar, Haziran 2004'te yayımlanan tek renkli toner yazıcı kartuşlarıyla ilgili verim standardını (ISO/IEC 19752) tamamlamaktadır.

Mürekkep ve toner kartuşlarıyla ilgili ISO standartları verimi etkileyen önemli nitelikleri açık bir şekilde tanımlamakta ve sonuçlara sıkı istatistiki analizler uygulamaktadır. Şimdi tüm yazıcı üreticileri kartuş verimini ölçerken aynı metodolojiyi kullanabilmektedir.

ISO/IEC standartlarının ayrıntıları Web sitesinde bulunabilir: www.iso.org/jtc1/sc28.

Sayfa verimi nedir?

Sayfa verimi, bir baskı kartuşuyla yazdırılabilecek toplam sayfa sayısıdır. Bugüne kadar üreticiler kartuş verimlerini ölçmek için çeşitli metodolojiler kullanıyorlardı ve bu da markaları doğru bir şekilde karşılaştırmanızı zorlaştırıyordu. Diğer yazıcı üreticileriyle birlikte Lexmark'ın sayfa verimi ölçme konusunda yeni standartları oluşturmak için ISO ile işbirliği yapmasının nedeni budur. 13 Aralık 2006'da, ISO, mürekkep püskürtmeli (ISO/IEC 24711) ve renkli tonerli (ISO/IEC 19798) yazıcı kartuşlarının sayfa verimi ölçümleriyle ilgili yeni standardı onayladı. Bu yeni standartlar, Haziran 2004'te yayımlanan tek renkli toner kartuşlarıyla ilgili verim standardını (ISO/IEC 19752) tamamlamaktadır.

ISO Verimi ve Gerçek Verim

ISO verim testi kontrollü bir test olduğundan, gerçek kullanımda bir müşterinin ISO verim testindeki koşulları ve parametreleri aynen oluşturması pek olası değildir. Sonuç olarak, gerçek sayfa verimi sayfadaki yazdırma alanı, iş büyüklüğü, ortam türü, çevre şartları, kullanım ömrü sonunun belirlenmesi ve iki veya tek taraflı yazdırma gibi faktörlere bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük olabilir. [ISO sayfa verimi sonuçları arabaların 100 kilometrede tüketilen yakıt değerlerine benzetilebilir. Yakıt tüketimi değerleri farklı araçların yakıt tüketimlerini karşılaştırırken kullanışlıdır, ancak siz kullanırken ne kadar yakıt tüketeceklerini tam doğru tahmin edemez. Gerçek tüketim nasıl ve verede sürdüğünüze, aracın durumuna ve bakımına, yakıttaki değişimlere ve başka faktörlerden etkilenir.]

Sektörel araştırmalar, siyah-beyaz bir sayfa için sayfanın toner içeren kısmının yüzdesi ile temsil edilen ortalama sayfa yazdırılan alanının %4 ile 5 arasında olduğunu göstermiştir. Şekil 1'de,ISO/ IEC 19752 tarafından kullanılan ve yazdırılan alanı yaklaşık %5 olan test sayfası görülmektedir. Renkli yazdırmada genel olarak ortalama sayfa yazdırılan alanı daha yüksektir. Bu nedenle, karışık olarak metin ve grafik içeren ve yazdırılan alanları farklı olan ISO/ IEC 19798 ve 24711 için kullanılan beş standart sayfa (Şekil 2), toplamda yaklaşık %20 yazdırılan alanı temsil etmektedir (siyah ve üç rengin her biri (camgöbeği, macenta ve sarı) için yaklaşık %5). Yazdırdığınız ortalama bir sayfada ISO standart sayfalarına göre yazdırılan alan önemli ölçüde yüksekse, gerçek sayfa veriminin belirtilen sayfa veriminden düşük olması anlaşılır olacaktır. Sayfada yazdırılan alan baskı kartuşu verimiyle ilişkisi en belirgin faktör olmakla birlikte, diğer faktörlerin etkisi de aynı derecede veya daha yüksek olabilir.

Sayfa verimi standartları neden önemli?

Bu sayfa verimi standartları, baskı kartuşlarının verimini objektif ve doğru bir şekilde değerlendirerek daha bilinçli satınalma kararları vermenize yardımcı olacaktır. Mürekkep püskürtmeli ve tonerli kartuşlarının verimiyle ilgili yeni ISO standartları, sayfa verimi etkileyen önemli nitelikleri açıkça tanımlamakta ve sıkı istatistiki analizler uygulamaktadır, böylece tüm üreticiler verimi ölçerken aynı metodolojiyi kullanabilir.

Testler nasıl gerçekleştiriliyor?

ISO/IEC 24711 ve 19798 belirtimleri, sayfa veriminin varsayılan yazıcı ayarlarıyla, kontrollü bir ortamda standart bir set kullanılarak belirlendiğini ifade eder. Yazıcının bulunduğu ortam sayfa verimini etkileyebildiğinden, test ortamı 23,0 C +/- 2,0 C sıcaklıkta kontrol altında tutulur.

ISO/IEC 24712'de belirtilen test seti A4 veya 215x279 inç kağıt ile kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Set, normal bir müşterinin kullanabileceği dört tipik sayfadan ve bir tanılama sayfası içeren ve en güncel PDF okuyucu kullanılarak yazdırılacak bir PDF dosyasıdır.

Test sırasında kaç kartuş ve yazıcı kullanılıyor?

En az dokuz kartuş veya kartuş takımı tükeninceye kadar test edilir. Bu, istatistiksel olarak tanımlanan sınırlar için ortalama öngörülen verimi güvenilir bir şekilde tahmin etmeyi sağlar. Standartlar testte kullanılacak kartuşların farklı tarihlerde ve konumlarda üretilmiş olmasını önerir.

Yazıcı değişkenliği nedeniyle sapma olmasını önlemek için üç farklı yazıcıda en az üç kartuş takımı test edilir. Her yazıcıda eşit sayıca kartuş takımı kullanılır.

Sayfa verimleri neden kartuş ve yazıcı sistemi olarak listeleniyor?

ISO sayfa verimleri her zaman kartuş ve yazıcı sistemi olarak listelenir. Sayfa verilerinin sistem olarak listelenmesi çeşitli yazıcı modellerinde yazıcı hızları, renk tabloları, bakım yordamları ve ateşleme sıklıkları arasındaki farkları en iyi şekilde yansıdır.

Sayfa verimleri nasıl hesaplanıyor?

Rapor edilen ISO sayfa veriminin ortalamanın alt %90 güven aralığında veya bundan aşağıda olması gerekir. 9 kartuş test edilmişse, maksimum ISO sayfa verimi şöyle hesaplanır: ISO Sayfa Verimi = Ortalama sayfa verimi - (1,86 * (sayfa verimi standart sapması / 3))

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Şekil 1: ISO/IEC/9752 
Standart Test Sayfası

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Şekil 2: Verim testi için ISO/IEC 19798 standardı tarafında belirtilen beş sayfalık Renkli Test Seti.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR